Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkehøjskole

KIRKEHØJSKOLEN 2022

SE, MÆRK, SYNG, TRO

Årets Kirkehøjskole inviterer deltagerne til at forholde sig til kristendom og kristentro med mere end blot hjernen og tænkningen. Vi har indbudt tre meget forskellige tilgange til fordybelse, som i hver deres form åbner for refleksion og oplevelse.

Teatergruppen Carte Blanche viser en helt ny måde at deltage i kirkerummets tradition og fortælling. Den lokale kunstner, Ketty Dahl Mølgaard, viser og beretter om kristentroens aftryk i kunsten. Og sognepræst Mads Djernes kommer med toner og ord om salmesangens aftryk på vores forståelse af Jesus-billeder.

TORSDAG DEN 10. FEBRUAR 2022 kl. 19:30
I Al Evighed
Teatergruppen Carte Blanche

Carte Blanche-forestillingen “I al evighed” tager udgangspunkt i K. E. Løgstrups berømte citat om, at vi alle holder hinandens liv i hænderne. Ud fra citatet har vi skabt en forestilling, der indbyder til at udforske livets helt store spørgsmål.

I kirkens intime rum skaber vores skuespillere en tankevækkende forestilling, hvor publikum sammen med spillerne kan udforske kirkens fysiske rum såvel som dens eksistentielle grundfortælling. Kirken er et rum, der er skabt til fordybelse og eftertanke. Derfor er kirkerummet det perfekte sted til at skabe en forestilling, der giver publikum mulighed for at blive klogere på sig selv og hinanden.

Forestillingen foregår i Hvidbjerg Kirke.

TORSDAG DEN 31. MARTS 2022 KL. 19:30
Jesus i kunsten
Kunstner Ketty Dahl Mølgaard, Smerup

Ketty Dahl er billedkunstner på fuld tid og ejer galleriet Møldahlgaard Galleri på Thyholm. I foredraget: "Jesus i kunsten" er der dog ikke hovedvægt på egne billeder, men på hvordan kunstnere som bl.a. Poul Anker Bech, Thomas Kluge, Arne Hauken Sørensen, Arnt Uhre samt flere udenlandske kunstnere kan være med til at formidle budskabet om Jesus og hans budskab om Gudsriget gennem deres kunst. Et forkyndende foredrag om Jesus i kunsten. En aften med ord og billeder om Jesus og ikke mindst hans påskevandring, lidelse, død og opstandelse.

TORSDAG DEN 21. APRIL 2022 KL. 19:30
Jesus i salmer og musik
Sognepræst Mads Djernes, Nørremarkskirken, Vejle

Efter nadverindstiftelsen skærtorsdag står der i Matthæusevangeliet: Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget. Således er det bevidnet, at Jesus og hans disciple sang lovsange – og vi synger stadig lovsange; ikke bare til Gud, men også til Jesus. Og ligesom den bibelske Jesusfigur har været tegnet på forskellige måder gennem tiden, er han blevet tydet på forskellige poetiske måder gennem historien. Salmernes Jesusbillede er både tekstligt og musikalsk meget varieret, og det vil denne aften forsøge at beskrive. Nedslag i forskellige sproglige Jesusbilleder vil naturligvis veksle med, at vi synger ældre og nyere salmer. Mads, der både er uddannet organist og teolog, har bl.a. siddet i redaktionen af 100 salmer.

 

Praktiske oplysninger

Alle aftener i Kirkehøjskolen foregår i Thyholm Kirkecenter (eller i Hvidbjerg Kirke) på Nørregade i Hvidbjerg, Thyholm.

Deltagelse er gratis, men kaffen koster 20,- kr.

Aftenerne, der afsluttes med Fadervor og aftensang, forventes at slutte senest kl. 22.

Kirkehøjskolen er arrangeret af Menighedernes Fællesudvalg i Thyholm Pastorat.

Henvendelse kan ske til sognepræst Liv Marit T. Holm, m: lvth@km.dk